Postęp w rozbudowie
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Płocku

​Rozpoczęta w maju 2015 roku rozbudowa zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku została podzielona na cztery zasadnicze etapy.  

Do końca 2015 roku zrealizowano pierwszy etap, w ramach którego wykonano konstrukcję stanu „0”, czyli wykonanie fundamentów, ścian piwnic, stropów nad piwnicami kościoła i domu pielgrzyma oraz odtworzenie zabytkowego pieca chlebowego.

Na rok 2016 zaplanowano i wykonano etap drugi. Jego realizacja obejmowała wykonanie konstrukcji żelbetowej części kościoła zawierającej nawę główną oraz prezbiterium. Wykonano ściany, filary i wszystkie stropy.

Na lata 2017-2019 zaplanowano trzeci etap realizacji obejmujący wykonanie pozostałej części konstrukcji żelbetowej kościoła, konstrukcji domu pielgrzyma, wszystkich prac związanych z elewacją oraz dachem.

Czwarty etap będzie obejmował swym zakresem  wszystkie prace wykończeniowe, instalacyjne  i zagospodarowanie terenu. W chwili obecnej realizowany jest trzeci etap. Trwają prace związane z konstrukcją żelbetową kościoła zawierającą część nawy głównej, kaplicy i wieży. 

Kierownik budowy
mgr inż. Jacek Dobrzyński