Święto Bożego Miłosierdzia

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki powiedział Jezus do Siostry Faustyny. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965)

Święto Miłosierdzia Bożego w sposób szczególny pozwala nam wniknąć w niezgłębioną tajemnicę miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka, a przez to nabrać otuchy i ufności w niezmierzoną dobroć Jego. Przygotowaniem do obchodów tego Święta jest nowenna składająca się z koronki do Bożego Miłosierdzia, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta, w Płocku 1931 roku: Pragnę – powiedział do siostry Faustyny – aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699)

Największa i niepojęta łaska Niedzieli Miłosierdzia została związana bezpośrednio z Komunią świętą przyjętą w tym dniu i polega na całkowitym odpuszczeniu win i kar. Spowiedź nie musi być odprawiona w dniu święta, można to uczynić wcześniej. Ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej tj. 30 kwietna 2000 roku, ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.