Urodziny Matki Bożej – 8 września

Przeżywamy dziś w Kościele radosne Święto Narodzenia Matki Bożej – „urodziny” Tej, przez którą przyszedł na świat Zbawiciel. Setki pielgrzymów w ten dzień gromadzi się w sanktuariach Maryjnych, by składać przed Nią swoje bóle, tęsknoty, prośby i podziękowania. Bo Ona, jak nikt, potrafi słuchać.

Powierzmy dziś w naszym sanktuarium swoje prośby Matce Jezusa i naszej Matce; wszystko, czym żyją nasze serca. Uczmy się od św. Faustyny, jak być „w szkole Maryi”, w której najważniejszą „lekcją” – dla współczesnego człowieka chyba szczególnie trudną - było wezwanie do pokory. Pan Jezus zapewnił Faustynę, a przez nią każdego z nas, że modlitwa duszy pokornej „ściąga błogosławieństw morze” (Dz. 320).

Dlatego Maryja, z którą nasza święta miała szczególną więź, wielokrotnie zachęcała ją do tej postawy. „Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które są mi najdroższe, a Bogu są najmilszymi: pierwsza – pokora, pokora i jeszcze raz pokora (…)”. (Dz. 1414).