Chorągiew
Bożego Miłosierdzia

W niedzielę 23 czerwca 2019 odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której została utworzona Chorągiew Braci Zakonu Rycerzy Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Podstawowym celem Zakonu jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II. Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II realizują poprzez: zaangażowanie swoich członków w dążenie do świętości, obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia (od poczęcia do naturalnej śmierci), dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocję nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich, wzajemną pomoc bratnią, wspieranie duchowieństwa, promocję duchowości mężczyzny oraz wspieranie chrześcijan (por. Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II).